Červen 2012

Friedhof der Namenlosen (Cintorín Bezmenných)

25. června 2012 v 7:00 | Loooki |  Triping
Cintorín Bezmenných jeho založenie sa už traduje v roku 1800. Ide o cintorín, kde sú pochované telá ľudí, ktorí sa utopili v Dunaji. Telo v značnom rozklade niekedy nebolo možné identifikovať, a tak namiesto uloženia na normálnom cintoríne bol zriadený aj tento (sú tam, ale aj horby s menami, ide o telá, ktoré tam boli uložené symbolicky, alebo účelovo, aby cintorín nezanikol).

Before Sunrise Trip: update II.

25. června 2012 v 1:25 | Loooki |  Triping
Prišlo leto, a do plánu 1. tohtoročnej letnej návštevy Viedne sa dostali ďalšie miesta z ešte minuloročnej akcie Before Sunrise Trip. Konkrétne sme navštívili Friedhof der Namenlosen - Cintorín bezmenných), vo filme je to miesto kde sa Jess a Celine prechádzajú medzi hrobmi a objavia jeden, ktorí sme my nenašli, keďže asi ide o fiktívne vytvorenie kvôli filmu, o to viac ale spokojnosť, že pomaly zakončíme celý Before Sunrise Trip Projekt. Ďalším miestom bolo Mölkerbastei, kde sa vo filme Celine a Jess iba tak prechádzajú a vedú rozpravy o živote.